|About|       |News|       |3D|       |Photo|       |Oddities|       |Rants|       |Reviews|       |Travel|       |Tutorials|       |Exits|

1.28.2008

Paragraf 77 - også for bloggere

Bloggere og onlinedebattører oplever i stigende grad, at blive udsat for trusler om sagsanlæg og lignende fra aggresive advokater, der på vegne af deres klient(er) truer sig med bål og brand til fjernelse af negativ/kritisk omtale. Oftest uden noget som helst juridisk belæg, men dog indenfor lovens rammer. Og folk der ikke ved bedre lader sig true til tavshed.

Jimbo, som selv har følt dette på egen krop, har nu taget initiativ til en forening der har til formål at varetage bloggernes interesser, samt hjælpe bloggere igennem eventuelle situationer som eksempelvis den Jimbo selv blev fanget i.

Læs mere her.

- godt initiativ, Jimbo.